Pavel Tábořík

Kontakt: 415 670 844

E-mail: pavel.taborik@seznam.cz

Co chová: meklenburský strakáč černý

Informace: Bydlí na adrese: 17. listopadu 2070, Louny, PSČ: 440 01

Fotky chovu: