Richard Dusil

Kontakt:

E-mail:

Co chová: meklenburský strakáč

Informace:

Fotky chovu: