Bc. Ilona Routová

Kontakt: 775937802
E-mail: ilona.routova@seznam.cz
Co chová: MSm
Informace: Bydlí na Dobříši a je členkou klubu od roku 2022. V roce 2022 získala na modrou samici 96 b a v roce 2023 dokonce 96,5 b.
Fotky chovu: