Mgr. Václav Nedělka

Kontakt: 777 293 468

E-mail: vaclavnedelka@centrum.cz

Co chová: meklenburský strakáč červený

Informace: Bydlí ve Velké Losenici č. 40, 592 11. Aktivně se účastní speciálních výstav s velmi dobrými výsledky. Podílel se na regeneraci meklenburských strakáčů havanovitých.

Fotky chovu: