Zdeněk Kutil

Kontakt: 724 031 082

E-mail: zdenek.kutil@email.cz

Co chová: meklenburský strakáč černý

Informace: Bydlí v Meclově 160, PSČ: 345 21, aktivně se účastní speciálních výstav. V roce 2017 předvedl nejlepší kolekci výstavy oceněnou 379, 5 body.

Fotky chovu: