Miloslav Bratršovský

Kontakt: 723 541 932

E-mail: bratrsovsky.miloslav@seznam.cz

Co chová: meklenburský strakáč černý a modrý

Informace: Bydlí ve Velké Losenici č. 7, 592 11. Aktivně se účastní speciálních výstav. V roce 2017 získal 96 na mládě MSm a titul Mistr Vysočiny.

Fotky chovu: