Martin Slivoně

Kontakt: 604 332 394

E-mail: marsli@seznam.cz

Co chová: meklenburský strakáč černý

Informace: Bydlí v Horažďovicích v ulici Lipová č. 888. Je dlouholetým aktivním členem a vystavovatelem. Na své králíky několikrát získal titul nejlepšího samce či samice a nejlepší kolekci výstavy.

Fotky chovu: