Milan Kudr

Kontakt: 732 965 486

E-mail: milankudr@seznam.cz

Co chová: meklenburský strakáč černý a divoce zbarvený

Informace: Bydlí ve Škvorci v ulici U Potoka 20. Aktivně se účastní klubových a celostátních výstav s velmi dobrými výsledky. Má na starost typizační kódy a podílel se na novošlechtění MSdiv.

Fotky chovu: